Vyhlášení soutěže Učeň roku 2022

Vyhlášení soutěže Učeň roku 2022

Ředitelka školy SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86 vyhlašuje ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a městem Kaplice soutěž Učeň roku pro žáky 3. ročníků školního roku 2021/2022 oboru

Mechanik opravář motorových vozidel, kód 23- 68- H/01

Kritéria soutěže

  1. Prospěch bez nedostatečných na vysvědčení v 1. a 2. pololetí školního roku.
  2. Žák nesmí mít sníženou známku z chování.
  3. Žák nesmí mít neomluvené zameškané hodiny.
  4. Celkový počet zameškaných (omluvených) hodin je maximálně 25%.
  5. Z odborného výcviku je žák na vysvědčení hodnocen známkou výborný nebo chvalitebný.
  6. Významnou složku celkového výsledku představuje hodnocení závěrečné zkoušky, zejména její praktické části.

V rámci učebního oboru budou vyhlášena 3 místa. Úspěšní absolventi získají za své studijní úspěchy ocenění a do krajského kola postoupí vítěz daného učebního oboru.

PhDr. Zdeňka Lovčí

ředitelka školy

Tags