Studentské volby 2021

Studentské volby 2021

S našimi studenty jsme se tradičně zapojili do studentských voleb, které mají simulovat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Touto simulací chceme přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Studenti se tak mohou seznámit s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. V obou budovách školy byly vybrány 3 členné volební komise, které dohlížely na hladký průběh voleb a dále jednotlivé hlasy zpracovaly. Účast na SOU byla 74 %, na SOŠ 54 %.

Díky této akci jsme poznali, že studentům není dění kolem sebe lhostejné. Volby reflektují také názory a postoje mladé generace, které by určitě neměly být podceňovány a přehlíženy.

Tags