Prváci jsou už konečně spolu

Prváci jsou už konečně spolu

Jelikož nám covid překazil plány na náš adaptační kurz, vedení školy nám umožnilo uspořádat třídnický den, abychom si adapťák alespoň částečně vynahradili a poznali se i v jiném prostředí než ve školních lavicích. 

Vyrazili jsme v 8 hodin od školy. Celá třída, paní učitelka třídní a paní tělocvikářka Michaela Jurík. 

Cíl – Hradišťská rozhledna. 

Šli jsme přes náměstí, k zahrádkám u řeky Malše. Zde jsme začali hrát první hru. Rozdělili jsme se do dvojic, jeden zavřel oči a druhý jej vedl, nejprve šel „slepec“ popředu, potom pozadu. 

Když jsme dorazili nad Blansko, p. uč. Jurík nám dala potřebné informace, jak se chovat v přírodě, když potkáme hada. Poté jsme si vyzkoušeli transport raněného. 

K rozhledně jsme dorazili asi v 10 hodin. Počasí bylo krásné a viditelnost výborná.  

Na zpáteční cestě, jsme chtěli navšítívit hrad Louzek, bohužel cesta byla pod vodou a tak jsme zvolili jinou, která nás dovedla k Soběnovské přehradě 😊. 

Zpět jsme tedy museli vylézt k Hradišťské rozhledně a hurá do Blanska a Kaplice! 

Ušli jsme celkem 12 km, tempo bylo svižné! Rozloučili jsme se ve 13 hodin na náměstí v Kaplici. 

Výlet jsme si užili, máme super zážitky a krásné fotky! 

Tags