Odborná praxe v době covidové

Odborná praxe v době covidové

V tomto školním roce jsme se opět obávali, zda si studenti obchodní akademie budou moci splnit odbornou praxi ve firmách. Loňský školní rok tomu situace nebyla nakloněna, ale letos, jakmile to epidemiologická opatření umožnila, rozjeli jsme s kaplickými i mimokaplickými firmami jednání o umístění našich studentů. Uvědomujeme si, že v této době není pro firmy jednoduchý běžný provoz, natož mít na starosti naše studenty. Setkali jsme se však s velmi vřelým přijetím a vstřícným jednáním nejen ve firmách, ale i na městském úřadě.

Pro studenty je tato zkušenost naprosto neocenitelná. Seznámí se jednak s provozem firmy, projdou jednotlivými odděleními a hlavně si ověří, že teoretické znalosti nabyté ve škole jsou v praxi nezbytné.

Velké poděkování patří firmě HAUSER spol. s r.o., která se  ujala hned 4 studentek, a umožnila jim nahlédnutí do chodu celé firmy a skvěle se o ně stará.

Dále srdečně děkujeme Městskému úřadu v Kaplici, Obecnímu úřadu v Horním Dvořišti, firmám BENTEX Automotive a.s., Extrunet s.r.o., Korzo Lipno s.r.o., Jihostroj Velešín, Sophia, jazykové služby s.r.o., Engel strojírenská spol. s r.o., Karel Socher, Účetnictví Eva Neumannová s.r.o., Ledová říše VO s.r.o.

Tags