Výuka od 24. 5. 2021 aneb zase spolu!

Výuka od 24. 5. 2021 aneb zase spolu!

Vážení rodiče, milí studenti,

od pondělí 24. 5. 2021 startujeme prezenční výuku ve všech třídách a oborech. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu ze září 2021, avšak za dodržování platných hygienických a epidemiologických opatření:

  • Testování bude probíhat vždy v pondělí viz pokyny Výuka _24.5._ SOŠ a SOU. Žák, který odmítne testování, se nemůže účastnit prezenční výuky. Nebudete-li přítomni v den termínu testování ve škole, testování se provede v den Vašeho příchodu. Jste povinni na to upozornit svého třídního učitele.
  • Testování se provádí testy značky Signclean, zde je odkaz na instruktážní video:
  • V uzavřených prostorách školy je povinná ochrana dýchacích cest.
  • Pravidelná dezinfekce rukou.
  • Obědy si přihlaste individuálně na www.strava.cz
  • Výuka OVY probíhá podle již nastavených pravidel z měsíce dubna včetně organizace testování žáků.

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti
pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách
(např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný
zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Tags