Výuka od 3. 5. 2021

Výuka od 3. 5. 2021

Milí studenti,

výuka probíhá stále ve stejném režimu, je jen změna ve frekvenci testování.

Od 3. května se dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se nově budete testovat s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den Vaší osobní přítomnosti ve škole v daném týdnu, tj. v pondělí. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy.

Nebudete-li přítomni v den termínu testování ve škole, testování se provede v den Vašeho příchodu. Jste povinni na to upozornit svého učitele.

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti
pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách
(např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný
zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Tags