Výuka od 26. 4. 2021

Výuka od 26. 4. 2021

Vážení a milí,

dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4. mohou školy obnovit praktické vyučování. Co to pro Vás – žáky – znamená?

Všechny ročníky učebních oborů zahájí po téměř 6 měsících odborný výcvik (OVY) dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020, tj. od 26. 4. (lichý týden) budou mít odborný výcvik třídy —1.MZ, 1. KČ a  3.MZ.

Osobní účast na OVY je podmíněna povinným testováním; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob. Pokyny k testování dostanete od svých třídních učitelů na online třídnických hodinách. Během OVY a ve všech prostorách školy je nutná ochrana úst a nosu.

Pokud žák odmítne testování, nebude se moci odborného výcviku zúčastnit a jiná forma odborného výcviku mu bohužel nebude z personálních důvodů poskytnuta, budou poskytnuty pouze učební materiály umístěné v komunikační platformě Teams.

Ubytování na domově mládeže bude taktéž obnoveno, podobně i stravování ve školní jídelně.

Pokud bude žák testován na domově mládeže s negativním výsledkem, nahrazuje testování prováděné školou a nemusí být během následujících 48 hodinách testován.

Příklad 1: Pokud je žák v ubytovacím zařízení testován v neděli, v pondělí nebo úterý se ve škole tento žák netestuje.

Teoretické vyučování bude dál probíhat v distanční formě.

Třídám OA2, OA3 a BS1 bude naplánovaná odborná praxe v termínu dle možností partnerských firem a organizací.

Takže se připravte, v pondělí začínáme s odborným výcvikem!

Tags