Alespoň něco

Alespoň něco

Jak určitě všichni víte, v době kovidové nemůže probíhat standardní odborný výcvik. Snažili jsme se najít nějaké řešení, protože učební obor bez odborného výcviku je nemyslitelný. Využili jsme tedy toho, že jsou povoleny individuální konzultace – 1 žák, 1 učitel – a od 1. listopadu jsme zavedli individuální konzultace pro odborný výcvik napříč všemi obory. Není to ideální stav, ale alespoň něco.

Jak chcete učit žáka oboru Mechanik opravář motorových vozidel provádět diagnostiku vozidla, jak chcete žáka oboru Kuchař číšník naučit připravovat lahodné espresso? Online určitě ne! Tak si každý učeň zdokonaluje své manuální dovednosti podle oboru buď ve školních dílnách, nebo v restauraci alespoň jednou týdně. Výuka je opravdu velmi intenzivní. Tak hodně zdaru a radosti z dobře vykonané práce!

Tags