Zmatky kolem přijímaček

Zmatky kolem přijímaček

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním covidovém školním roce je opravdu obtížné zorientovat se v systému přijímacího řízení do maturitních oborů. Ráda bych Vám touto cestou chtěla pomoci si ujasnit, jak bude Vaše dcera/Váš syn letos absolvovat přijímací řízení.

  1. Pokud škola koná jak jednotné přijímací zkoušky (testy z matematiky a češtiny), tak i školní přijímací zkoušky, budou se obě konat ve stejný den, ale ne ve stejný čas/hodinu (Opatření obecné povahy č.j. MSMT – 43073/2020-3).
  2. Pokud škola koná jen školní přijímací zkoušky, termíny konání školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy tak, aby se časově nepřekrývaly s termíny jednotné přijímací zkoušky (vyhláška č. 353/2016).
  3. Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání, může ředitel školy rozhodnout v souladu s Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 o případném nekonání jednotné přijímací zkoušky, a to nejpozději do 8. března 2021. 
  4. Žák, který podá přihlášku pouze na jeden maturitní obor, ve kterém se koná jednotná přijímací zkouška, má možnost konat jednotnou zkoušku v obou termínech na stejné škole – má tedy 2 pokusy (ředitel školy mu zašle pozvánku). Do hodnocení se žákovi započítává lepší výsledek.
  5. Žák, který podal přihlášku na jeden maturitní obor, ve kterém se jednotná zkouška koná, a na druhý maturitní obor, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, má možnost konat jednotnou zkoušku v obou termínech na stejné škole – má tedy 2 pokusy (ředitel školy mu zašle pozvánku). Do hodnocení se žákovi započítává lepší výsledek.

Doufám, že jsem Vám alespoň trochu pomohla zorientovat se v této oblasti a že je teď především pro Vaše děti vše jasnější. Pokud byste měli ještě nějaké dotazy, neváhejte a napište mi na e-mail lovci@geukaplice.cz nebo zavolejte na mobil 725 874 782.

Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně úspěchů v přijímacím řízení.

PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka SOŠ a SOU Kaplice