Vysvědčení za 1. pololetí

Vysvědčení za 1. pololetí

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Výpis za 1. pololetí obdrží žáci nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 Vám bude sdělen obsah vysvědčení, resp. výpisu z vysvědčení zpřístupněním v IS Bakalář.

V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny.

Přeji všem pevné zdraví a brzy na viděnou a shledanou!

PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy

Tags