Cororozvrh

Cororozvrh

Vážení rodiče, milí žáci,

pod tímto možná trošku komickým názvem se skrývá speciální rozvrh hodin viz přílohy, podle kterého bude probíhat on-line výuka od 2. 11. 2020, tj. on-line setkání, vyučovací hodina nebo on-line testování. Kromě této formy distanční výuky budou žáci ještě dostávat, resp. už dostávají domácí úkoly ve formě pracovních listům, projektů, samostudia apod. Veškerá distanční výuka probíhá v aplikaci Teams, do které mají všichni žáci svůj přístup.

Opětovně připomínám a zároveň apeluji na to, že distanční výuka je pro žáky povinná. Pokud se jí nemohou žáci z nějakého závažného důvodu účastnit viz školní řád, je nutné se předem omluvit a předložit omluvenku ve studijním průkaze/žákovské knížce stejně jako při prezenčním studiu.

Závěrem bych chtěla nám všem popřát hodně trpělivosti, zodpovědnosti, svědomitosti a pevné zdraví!

PhDr. Zdeňka Lovčí

 

Tags