Konzultace BS1

Konzultace BS1

Konzultace pro žáky BS1, kteří mají IVP, se v době uzavření škol budou konat online prostřednictvím aplikace Teams.

Tags