Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na učební obory