Studium cestovního ruchu

Studium cestovního ruchu

Naše partnerská Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích získala dne 2. 6. 2020 akreditaci bakalářského studijního programu Cestovní ruch. Studium cestovního ruchu má na Ekonomické fakultě (a její předchůdkyni fakultě Zemědělské) dlouholetou tradici. V letošním roce se podařilo cestovní ruch akreditovat jako samostatný studijní program. 

Máte tedy, maturanti – absolventi, jedinečnou příležitost studovat tento atraktivní studijní program přímo „za rohem“. Přihlášky ke studiu je možné podávat ve 2. kole přijímacího řízení, otevřeného nejenom pro tento studijní program, od 10. 6. do 17. 7. 2020. Veškeré informace k přijímacímu řízení najdete na webové stránce fakulty:

https://www.ef.jcu.cz/chci-studovat

Tags