Poděkování

Poděkování

Společnost ČEPS je výhradním provozovatelem přenosové soustavy ČR, která tvoří páteřní síť elektrizační soustavy. Zajišťuje přenos elektřiny od výrobců k distributorům a dále udržuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je nezbytným předpokladem fungování elektrizační sítě. V rámci svého dárcovského programu podporuje ČEPS, a. s., také rozvoj školství. V tomto roce – v „době koronavirové“ – obdržela naše škola od této společnosti 50 000 Kč na koupi notebooků pro studenty, jejichž rodiny si nemohou dovolit svým dětem počítač pořídit. Moc děkujeme!

Tags