Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na učební obory