Konzultace pro poslední ročníky

Konzultace pro poslední ročníky

Milí studenti,

tak už je to tady – konečně se uvidíme! Jak budou konzultace probíhat?

OA4 – od 11. 5. se rozbíhají konzultace k maturitním předmětům podle speciálního rozvrhu hodin. Budou probíhat vždy od 8.00 do 11,30. Bližší informace k dodržování hygienických a zdravotních zásad naleznete v Pokynu ředitelky. Zdůrazňuji, že každý žák musí před zahájením konzultací odevzdat čestné prohlášení viz příloha, mít min. 2 roušky a sáček na jejich odkládání.

3. KČ – od 11. 5. se rozbíhají konzultace k předmětům k závěrečné zkoušce podle rozvrhu hodin. Budou probíhat vždy od 8.00 do 11,30. Bližší informace k dodržování hygienických a zdravotních zásad naleznete v Pokynu ředitelky. Zdůrazňuji, že každý žák musí před zahájením konzultací odevzdat čestné prohlášení viz příloha, mít min. 2 roušky a sáček na jejich odkládání.

3. MZ – od 11. 5. se rozbíhají konzultace k odbornému výcviku podle harmonogramu viz společný e-mail . 3. MO a 3. OZS absolvují přípravu ve školních dílnách, 3. SM ve firmě Engel. Budou probíhat vždy od 8.00 do 11,30 ve skupině 1 učitel OVY + 2 žáci. Bližší informace k dodržování hygienických a zdravotních zásad naleznete v Pokynu ředitelky. Zdůrazňuji, že každý žák musí před zahájením konzultací odevzdat čestné prohlášení viz příloha, mít min. 2 roušky a sáček na jejich odkládání.

Buďme k sobě vzájemně ohleduplní, dodržujme nastavená pravidla, abychom společně přípravu na maturitní a závěrečné zkoušky ve zdraví zvládli!

Tags