Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na nástavbový obor Bezpečnostní služby