Jak si vyzvednout zápisový lístek na KÚ?

Jak si vyzvednout zápisový lístek na KÚ?

Vážení uchazeči o studium na střední škole,

v současné situaci nouzového stavu lze o zápisový lístek požádat krajský úřad (týká se žadatelů, kteří nejsou žáky ZŠ) pouze písemně poštou, případně datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, nebo předáním písemné vyplněné a podepsané žádosti na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, v době úředních hodin. Z důvodu očekávaného velkého počtu písemných žádostí mohou žadatelé své žádosti na krajský úřad zasílat již nyní (doporučujeme). Zápisový lístek se odevzdává ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. počítáno 5 dnů od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné zkoušky). Tato lhůta platí pro všechny uchazeče, tedy i pro uchazeče přijaté do učebních oborů (škola nemůže tento termín uchazečům zkracovat).

Tiskopis žádosti o zápisový lístek je zde: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2020/2021

Tags