Výsledky 1. kola přijímacího řízení na učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na učební obory

Vážení rodiče, milí žáci,

ve výsledkových listinách naleznete přijaté uchazeče podle registračního čísla, resp. čísla jednacího.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená   ̶ již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

Ještě jednou děkujeme za zájem o studium na naší škole. Zápisové lístky můžete co nejdříve zaslat poštou nebo osobně zanést na sekretariát školy.

Tags