Studijní volno

Studijní volno

Na základě rozhodnutí vlády ČR o uzavření všech škol ode dne 11.3.2020 se vyhlašuji studijní volno pro všechny studenty naší školy do odvolání. Studenti, sledujte pravidelně IS Bakalář, webové stránky školy nebo náš FB.

Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat studentům studijní materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím programu IS Bakalář, Teams nebo předem dohodnuté formy internetového spojení. Studenti jsou povinni zadané úkoly plnit. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci a studenti musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy

Tags