Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, žáci,

přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny na základě nařízení ministerstva školství o zákazu vstupu žáků a studentů do škol a školských zařízení.

Po ukončení této mimořádné situace Vás budeme prostřednictvím webových stránek informovat o dalším postupu. Pokud kurzy neproběhnou v plánované frekvenci, bude Vám kurzovné za neuskutečněné kurzy vráceno.

Tags