Zrušení výuky do odvolání

Zrušení výuky do odvolání

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví jsem rozhodla o uzavření SOŠ a SOU od 10. 3. 2020 od 18.00 hodin až do odvolání viz příloha. Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Zrušení výuky se týká i odborného výcviku, přípravného kurzu k přijímacím zkouškám a školních akcí. Žáci ubytovaní na domově mládeže musí taktéž odjet do místa svého trvalého bydliště během dnešního odpoledne.

Stravné ve školní jídelně je automaticky odhlášeno.

Žáci jsou povinni splnit domácí úkoly, které jim vyučující zadal nebo zadá osobně či prostřednictvím elektronické komunikace v Teams, e-mailu nebo v IS Bakalář. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci a studenti musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

Zároveň jsou povinni sledovat informace o nástupu do školy na webových stránkách školy, popř. ve veřejných médiích.

PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy

Tags