Simulační hra UNISIM

Simulační hra UNISIM

Minulý týden se studenti OA 2 zapojili do simulační hry UNISIM.

Jde o simulační hru, kde studenti řídí své firmy, analyzují trh, vytváří produkty, budují prodejní kanály, připravují marketingové kampaně, optimalizují financování, vzdělávají zaměstnance…a to vše za účelem maximalizace rentability firmy měřené ukazatelem „economic value added“. 

Snahou je pochopit souvislosti na trhu a jejich vliv na podnikání. Jedná se o počítačovou simulaci, kde sice studenti o fyzické peníze nepřijdou, ale virtuálně se mohou dostat i do bankrotu.