Upozornění pro strávníky a ubytované na domově mládeže

Upozornění pro strávníky a ubytované na domově mládeže

Od 17.2.2020 je kancelář vedoucí školní jídelny přemístěna do domova mládeže v 1. patře vlevo. Zde můžete uhradit v hotovosti stravné a ubytování na DM, odhlásit/přihlásit stravu či zakoupit/vrátit čip.

Tags