Den prevence se vydařil

Den prevence se vydařil

V den pololetního vysvědčení se studenti obchodní akademie a žáci kaplických devátých tříd mohli těšit na projektový den „Den prevence“, který si pro ně připravili členové Českého červeného kříže, Centra pro pomoc dětem a mládeže, hasiči HZS Český Krumlov a studentky zdravotnické školy. Na jednotlivých stanovištích si účastníci mohli vyzkoušet první pomoc, resuscitaci, vodní záchranu, obvazovou techniku, dozvěděli se, jak se zachovat v krizových situacích jako je povodeň, autonehoda., požár… Studenti se též seznámili s prací tzv. „streetworkerů“ z CPDM. Nedílnou součástí projektového dne byly také informace o historii, fungování a důležitosti Českého červeného kříže. Třeba někoho tyto informace přivedou k tomu stát se dárcem krve. Všem, kteří si pro nás tento den připravili, moc děkujeme.

Tags