Přednáška strážníka městské policie

Přednáška strážníka městské policie

V pondělí 20. 1. 2020 a ve středu 22. 1. 2020 proběhla přednáška „Prevence kriminality pro mládež“, pro naše studenty na SOU Pohorská a následně na SOŠ Linecká.

Přednášejícím byl strážník Městské policie Kaplice pan Martin Griga, který je členem prevence kriminality v Kaplici.

Témata, která strážník se studenty probíral a která jsou velmi aktuální a důležitá, byla zejména trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých, přestupky, dále zavinění z nedbalosti a zavinění úmyslné. Pan Griga žákům vysvětlil, co vše patří do přestupků a podal žákům informace o rejstříku přestupků a následně o rejstříku trestů. Dále se v přednášce probíralo páchání rizikového chování mládeže.

Během přednášky se mohli studenti dotazovat k jednotlivým tématům. Jejich dotazy se týkaly zejména technických prostředků osobní ochrany, zabezpečení majetku a právní pomoci v případě, že se stanou obětí trestného činu.

Přednáška byla proložena mnoha příklady z policejní praxe.

Podle pozitivních ohlasů studentů i přednášejícího, věříme, že byla přínosná pro obě strany.

Děkujeme panu Grigovi z Městské policie Kaplice.

Tags