Jeden svět na školách

Jeden svět na školách

Ve čtvtrtek 28. 11. jsme završili Projekt 30 let svobody, a to promítáním filmu a setkáním s pamětníky, kteří zavzpomínali na události roku 1989. Děkujeme nejen jim, ale také kaplickým základním školám za jejich účast.

Děkujeme školám za milá slova:

https://www.fantovka.cz/clanek-jeden-svet-na-skolach-34-2221

http://www.zsomlenicka.cz/

Tags