Předvánoční Vídeň

Předvánoční Vídeň

Mládí má poznávat svět, a tak jsme se vypravili s více než 40 studenty naší obchodní akademie za hranice. Vybrali jsme Vídeň, už jen proto, abychom nahlédli do naší společné historie, vyzkoušeli naostro němčinu a potěšili se vánoční atmosférou. Ve městě jsme pobyli dva dny. V prvním dni studenti prošli historicky nejzajímavější část města. Viděli Hofburg a jeho nádvoří, koně lipicány v císařských konírnách, slavnou Operu, kapucínskou kryptu a Svatoštěpánský Dóm. Nejkrásnějším zážitkem byla návštěva nočního nazdobeného trhu v Rathausparku. Do hotelu jsme se vrátili sice až v půl jedenácté, ale zato zvesela. Druhý den byl vyhrazený prohlídce historického skvostu – zámku Schönbrunn. Prohlídka zahrnovala muzeum kočárů císařské rodiny, protože jsme škola zaměřená na turistiku a dopravu, kočáry jsme proto nemohli vynechat. Viděli jsme i několik originálních rób císařovny Sisi, její rukavičky a svatební vlečku. Shodli jsme se, že je prima, že móda korzetů je již za námi. Ještě jsme se prošli zámeckou zahradou a už bylo třeba pomýšlet na návrat. Motýlí dům, zoologickou zahradu a apartmány císařské rodiny, jsme tak museli nechat na nějakou příští návštěvu

Tags