Raut pro Bemagro

Raut pro Bemagro

V pátek 15. 11. 2019 se vybraní žáci 2. a 3. ročníku učebního oboru kuchař-číšník zúčastnili plánované akce v Malontech. Akce začala ve škole v 8:00 hodin, kdy si žáci naložili do přistaveného automobilu potřebný materiál a inventář a odjeli spolu s pedagogickým dozorem do společenského sálu v Malontech. Zde připravili slavnostní tabuli pro 80 hostů – zaměstnanců firmy Bemagro Malonty, rautový stůl a stoly pro hudbu. Obědy a mísy na rautový stůl připravil Slovanský dům. Po jejich přivezení byly obědy vydány ve 13:30 hodin, kolem 15:30 hodin byl založen rautový stůl. Ten byl obsluhujícími žáky průběžně kontrolován a doplňován. Žáci obsluhovali hosty do ukončení akce.

Žáci si tak mohli ověřit své teoretické znalosti získané ve škole a při oborném výcviku v praxi. Činnost žáků byla kladně hodnocena zástupci firmy a zaměstnanci Bemagro Malonty.

Tags