Pohovory JA Firem

Pohovory JA Firem

Jako každý rok, tak i letos, 6. listopadu 2019, se uskutečnily pohovory do našich studentských firem. Pro školní rok máme celkem 3 JA Firmy:

  • Resto Company
  • Dogr
  • Six&One

Jednotliví uchazeči nejprve sepsali životopis a motivační dopis. Následně byly jednotlivé dokumenty vytištěny a předány komisi, která vedla pracovní pohovy. Pro letošní rok byl do komise získán zástupce Komerční banky, a. s., Ing. Jiří Pajma, ředitel firemního centra. Druhou členku komise zastupovala Ing. Jaroslava Wudyová, účetní a daňová specialistka. V průběhu pohovorů se ke komisi přidala ještě paní ředitelka PhDr. Zdeňka Lovčí.

Pohovory byly zahájeny v 9.00 hod. Mezi uchazeči panovala nervozita, že by se dala krájet. Není se co divit. Byl to jejich první pohovor v životě, a ještě před cizími lidmi. Nicméně se jednotliví uchazeči o své pozice statečně „prali“.

Závěrečné vyhodnocení se uskutečnilo až v 13.30. Dlouhé čekání na výsledek bylo pro uchazeče možná ještě více stresující než samotný pohovor. Ale všichni svou roli zvládli naprosto skvěle. Ačkoli všetečnými otázkami „potrápila“ uchazeče Ing. Wudyová, slyšeli nakonec slova chvály. Slova uznání z úst pana ředitele, který má s pohovory velké zkušenosti, byla pro většinu také příjemnou úlevou. Dle jeho slov jsou někteří uchazeči již nyní připraveni na pohovory lépe než řada uchazečů o zaměstnání, se kterými se v praxi setkal. 

Studentské firmy mají tedy pohovory úspěšně za sebou. Je ovšem třeba neusnout na vavřínech a pustit se do práce vší silou. Připravujeme se na den otevřených dveří, Jarmark s řemesly v Kaplici, Adventní trhy v Českých Budějovicích, kde nás můžete potkat 18. 12. 2019, a výstavní veletrh v Praze, který se uskuteční 2. dubna 2020.

Přijďte se na nás podívat, jak pracujeme, učíme se reálně podnikat a třeba nás i podpořit nákupem našich výrobků.

dav
dav
dav
Tags