Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou se vždy vyplatí!

Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou se vždy vyplatí!

Díky finančnímu příspěvku Jihočeské hospodářské komory zavítali naši studenti na exkurzi do provozu společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. Vyrazit jsme museli už brzy ráno, a tímto článkem také děkuji našim přespolním studentům, protože brzký ranní přesun zvládli, a vyjížděli jsme v hojném počtu. Cesta do Boleslavi trvala více než tři hodiny a proběhla bez obtíží.  V infocentru Škodovky nás už čekali. Dostali jsme sluchátka, aby nám z výkladu nic neušlo, a poté jsme zamířili nejprve do provozu. Všechny jistě zaujala informace našich průvodkyň, že pracovníci provozu mají na jednu pracovní operaci právě jednu minutu. V tak moderním provozu, jakým se ŠKODA AUTO pyšní, zkrátka není čas na hluché prostoje. Následovala prohlídka muzea společnosti. Úspěch pánů Laurina a Klementa je krásným příkladem spojení zručnosti a obchodního talentu. To bylo pro studenty obchodní akademie, doufáme, dobrou inspirací pro jejich profesní život. Jako malou ochutnávku Vám zde nabízíme dobový slogan, který by se měl ozývat častěji i dnes: „Hřích na národohospodářských zájmech svého národa páše každý, kdo ještě dnes za to, co doma dostati může, peníze do ciziny zanáší“. 

Tags