Učeň roku 2020

Učeň roku 2020

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE UČEŇ ROKU 2020

Ředitelka školy SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86 vyhlašuje ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a městem Kaplice soutěž Učeň roku pro žáky 3. ročníků školního roku 2019/2020 oborů Kuchař  – číšník – kód 65-51-H/01 a Mechanik opravář motorových vozidel – kód 23- 68- H/01.

Kritéria soutěže

  1. Žák nesmí mít žádný předmět v obou pololetích včetně odborného výcviku hodnocen známkou nedostatečný.
  2. Žák nesmí mít sníženou známku z chování.
  3. Žák nesmí mít neomluvené absenci.
  4. Celkový počet zameškaných hodin (omluvených) je maximálně 25%.
  5. Z odborného výcviku je žák na vysvědčení hodnocen známkou výborný nebo chvalitebný.
  6. Významnou složku celkového výsledku představuje hodnocení závěrečné zkoušky, zejména její praktické části, ze které musí mít žák maximálně známku chvalitebný.

V rámci učebních oborů budou vyhlášena 3 místa. Úspěšní absolventi získají za své studijní úspěchy ocenění a do krajského kola postoupí vítěz z každého učebního oboru.

Kaplice 2. 9. 2019

Tags