Učební oboryOpravář zemědělských strojů – kód 41-55-H/01 (pouze pro chlapce)

Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a zemědělské techniky včetně ručního a strojního obrábění kovů a zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu dále získají oprávnění ke svařování a mohou získat i řidičské oprávnění skupin B, T, C a oprávnění k obsluze motorové pily.

Mechanik opravář motorových vozidel – kód 23-68-H/01

Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a mechanizačních prostředků včetně oprav, údržby a seřízení. Dále získají znalosti z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu dále získají oprávnění ke svařování a mohou získat i řidičské oprávnění skupin B a C.

Kuchař – číšník - kód 65-51-H/01

Absolventi získají znalosti z oblasti technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství, uplatňování estetických hledisek a umění jednat s lidmi. Dále mají možnost absolvovat barmanský kurz a kurz studené kuchyně. Spolupracujeme s hotely Corona Kaplice, Pivovar Modrava, Relax  Dolní Vltavice a nebo mohou žáci absolvovat stáže  v rakouském penzionu v Joachimstahlu. Žáci se každoročně zúčastňují Gastrofestu v Českých Budějovicích. Pro veřejnost zabezpečujeme rauty a cateringové služby v rámci celého regionu.

Strojní mechanik (zámečník) – kód 23-51-H/01 (podporováno stipendiem KÚ České Budějovice)

Absolventi získají znalosti z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování a mohou získat řidičské oprávnění skupin B. Spolupracujeme s firmou Engel, od které žáci dostávají na základě smlouvy s touto firmou stipendium v hodnotě 1500,- Kč/měsíčně.

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení – kód 36-58-H/01 (v jednání)

Absolventi získají znalosti z oprav a údržby vodovodních a stokových zařízení. Dále získají znalosti ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu dále získají oprávnění ke svařování a mohou získat i řidičské oprávnění skupiny B.

Podnikání, kód oboru 64-41-L/51

Nástavbové studium dvouleté ukončené maturitní zkouškou je určené pro chlapce a dívky s výučním listem. Absolventi získají všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky, markentingu a podnikání a mohou najít široké uplatnění ve veřejné i soukromé sféře.