Gymnázium

Na kaplickém čtyřletém gymnáziu si můžete  vhodnou volbou volitelných předmětů  zvolit zaměření humanitní, přírodovědné nebo matematicko-technické a připravit se tak kvalitně na vysokoškolské studium.


Obchodní akademie

Nabízíme  inovovaný studijní obor OBCHODNÍ AKADEMIE se zaměřením na LOGISTIKU  nebo na CESTOVNÍ RUCH.

Je to jediná takto inovovaná obchodní akademie v Jihočeském kraji. 

Město Kaplice poskytuje studentům tohoto oboru náborové a prospěchové stipendium.


Jídelní lístek
pro aktuální týden 20.5.2019 - 24.5.2019

G, SOŠE


Jídelní lístek
pro následující týden 27.5.2019 - 31.5.2019

G, SOŠEStudijní oboryObchodní akademie 63-41-M/02    

ŠVP Logistika a ekonomika dopravy

ŠVP  Cestovní ruch a ekonomika

Tento čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou je určen jak pro dívky, tak pro chlapce. 

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované absolventy, kteří zvládají veškeré činnosti spojené s řízením jednotlivých úseků ve firmách. Získávají znalosti z ekonomie, účetnictví, skladování, logistických, spedičních, dopravních služeb nebo služeb cestovního ruchu. 

Součástí studia je výuka cizích jazyků, angličtiny a němčiny.

V průběhu studia absolvují studenti praxi v reálném prostředí firem, ve fiktivní firmě nebo ve výukovém programu JA Firma.

Absolvent se uplatní v pozicích ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent. V oblasti dopravní infrastruktury v České republice i v Evropské unii může pracovat jako manažer nebo samostatný referent provozu silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, logistik v dopravě a přepravě, zasilatel apod. Absolventi ŠVP Cestovní ruch a ekonomika se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách či vyšších odborných školách .

 


Čtyřleté gymnázium 79-41-K/41  

ŠVP Učíme se pro sebe a spolu 

Kaplické gymnázium umožňuje svou polohou získat kvalitní středoškolské vzdělání i pro děti z příhraničních oblastí, a tím naplňuje záměr EU - podporovat rozvoj příhraničních oblastí (euroregionů).

Naše gymnázium je všeobecně zaměřené. Ve výchovně vzdělávacím procesu klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti, kooperativní a interaktivní vyučování.

Hlavním cílem našeho ŠVP je příprava žáků na vysokoškolské studium. Nabízíme svým žákům studijní program ve třech různých zaměřeních (humanitní, přírodovědné a matematicko-technické), které se realizují nabídkou volitelných předmětů (matematický, fyzikální, biologický, ekonomický, dějepisný a společenskovědní seminář, seminář z výpočetní techniky, konverzace v anglickém a německém jazyce, francouzský a ruský jazyk, dějiny umění, etika).Tím chceme studenty motivovat ke vzdělávání a vytvořit takové studijní podmínky, aby se každý z nich mohl zaměřit na to, co ho zajímá a co chce studovat. 

Absolvent kaplického gymnázia je kvalitně připraven na úspěšné složení nejen státní maturitní zkoušky, ale i přijímací zkoušky na vybraný vysokoškolský obor.

 


 Další aktivity, které nabízíme  studentům všech   oborů:

 •  středoškolská odborná činnost
 •  mezinárodní projekty
 •  spolupráce s Přírodovědeckou fakultou a Ekonomickou fakultou Jihočeské   univerzity
 •  Ekoškola
 •  Fairtradová škola
 •  poznávací zahraniční zájezdy
 •  partnerské školy: BHAK Freistadt, Gymnasium Borg, Bad Leonfelden (3-5   měsíční pobyty)
 •  sportovní kurzy
 •  týdenní kulturněhistorická exkurze v Praze
 •  majáles
 •  Kaplické filmové ceny
 •  parlamentní simulace 
 •  návštěva divadelních představení 
 •  projektové dny