Spolupracujeme


Malí i velcí partneři naší školy.


Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Naše škola patří k fakultním školám Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Spolupráce mezi PřF JU a Gymnáziem, SOŠE a SOU Kaplice se uskutečňuje v oborech biologie, chemie, matematika, fyzika a informatika. Kromě výše uvedených příkladů mají naši studenti možnost spolupracovat s fakultou i v rámci Středoškolské odborné činnosti, popřípadě se účastnit dalších projektů organizovaných vysokou školou. Touto aktivitou nejen podporujeme a rozvíjíme možnosti dalšího studia našich studentů, ale budeme se snažit některé zajímavé přednášky a projekty nabídnout i širší veřejnosti.


Edison

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Projekt Edison je projektem společnosti AIESEC, což je mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáhá rozvoji mladých lidí po celém světě. (Text převzat ze stránek společnosti AIESEC)


Erasmus+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Naše škola se snaží využít tohoto programu k tomu, aby mohli naši studenti absolvovat odbornou praxi v zahraničí.


Engel

Rodinná firma Engel se stala naším partnerem v roce 2015. Podporuje především naše absolventy učňovských oborů, kteří nejenže absolvují odborný výcvik v této velmi progresivní firmě, ale jsou podporováni i stipendijním programem firmy Engel.


JA Czech

JA Czech je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. Nabízí školám různé výukové programy, jako je např. JA Firma, který závádíme do našich školních vzdělávacích programů obchodní akademie a gymnázia. Studenti v rámci výuky založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní.


ČSOB

Československá obchodní banka, a. s., známá pod zkratkou ČSOB, je bankovní institucí působící na českém a slovenském trhu finančních služeb. ČSOB získala za rok 2016 řadu ocenění, např. byla vyhlášená druhou nejlepší bankou roku 2016. A tato jedna z nejlépe hodnocených bank ČR se stala naším partnerem. ČSOB se stala patronem soutěže BANKolympiáda, kterou naše škola pořádá pro základní školy na Českokrumlovsku, a studenti obchodní akademie budou na pobočkách banky absolvovat odbornou praxi.


Evropské centrum jazykových zkoušek

Evropské centrum jazykových zkoušek

(European Language Examination Centre - ELEC) zařadilo naši školu do sítě svých partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme našim žákům a studentům nabídnout jedinečnou možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), a to přímo na půdě naší školy. Další informace o jednotlivých zkouškách naleznete na webových stránkách Evropského centra jazykových zkoušek (www.elec.eu)


Výchova k občanství

Centrum občanského vzdělávání

Centrum občanského vzdělávání (COV) je nadstranickým institutem, jehož smysl spočívá v dlouhodobé podpoře koncepčního rozvoje občanského vzdělávání v ČR. COV vzniklo v roce 2009 s podporou MŠMT jako nezávislé pracoviště Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2014 se přesunulo na Fakultu humanitních studií UK v Praze, kde působí jako nezávislé vědecko-pedagogické pracoviště ve spolupráci s Katedrou studií občanské společnosti.


Nová maturita

Oficiální stránky maturitní zkoušky


Vysoké školy

Informace pro správný výběr vysoké školy

Komplexní informace ze světa vysokých škol


British Council in the Czech Republic

Naším posláním je poskytovat lidem příležitosti ke vzdělávání a seznamovat je s inovativními myšlenkami ze Spojeného království. Chcete-li angličtinu studovat nebo vyučovat, složit zkoušku nebo se dozvědět o akcích, které pořádáme, jste na správném místě.


Ekonomický systém pohody

Při výuce využíváme program POHODA


Čtení pomáhá

Náš cíl je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.


Mediální partneři