Kontakt


Kontakty na vedení školy i na jednotlivé vyučující.


Vedení školy

Ředitel
Ladislav, Šolc
redsolc@geukaplice.cz
+420724107848
Zástupce pro teorii
Václav Ondok
ondok@geukaplice.cz
380311790
Zástupce pro Slovanský dům
Ilona Straková
strakova@geukaplice.cz
380312073

Učitelé

Asistentka pedagoga
Alena Mgr. Bártová

Ostatní vedoucí pracovníci

Metodik prevence
Jaroslav Král
kral@geukaplice.cz
380312705
Metodik EVVO
Jitka Lejsková
lejskova@geukaplice.cz
Vedoucí jídelny
Hana Zárubová
zarubova@geukaplice.cz
380312013

Správní úsek

Ilona Novákováuctarna@geukaplice.cz
380311678
Miroslava Rudovskárudovska@geukaplice.cz
380312705
Renata Caisová
Zuzana Soukupovásoukupova@geukaplice.cz
380311678

Domov mládeže

Vedoucí vychovatel DM
Pavel Přibyl
pribyl@geukaplice.cz
380312853, 606407883
Vychovatelka
Miroslava Petrlíková
Vychovatelka
Jana Faltinová
380312853

Slovanský dům

Účetní SD
Alena Koubová
koubova@geukaplice.cz
Účtující číšník
Arnošt Kopún
Účtující číšník
Ladislav Marosi
marosi@geukaplice.cz

Učitelé odborného výcviku

Autoškola
Miloslav Šauer
sauer@geukaplice.cz

Sekretariát

Vladislava Tomáškováinfo@geukaplice.cz
380312852