Dokumenty


Zde si můžete prohlédnout a stáhnout různé dokumenty a formuláře , které se týkají naší školy.


Učební plány

UP OA log.pdf
(pdf, 310.2 kB)

Organizace školního roku 2018/2019

Formuláře

Důležité formuláře pro žáky i zaměstnance

form_zapis ze SA.docx
(doc, 120.5 kB)

Maturitní zkouška

prihlaska_MZ.pdf
(pdf, 60.8 kB)

Školní řád

Klasifikační řád

Další dokumenty

plan_EVVO_2015_16.pdf
(pdf, 303.3 kB)
SKM_C224e18031912280.pdf
(pdf, 342.2 kB)

Pamětní list a poděkování firmy FEDRUS za účast  na exkurzi.

alergen 1.docx
(doc, 16.2 kB)

Zápisy ze školské rady

zápis ŠR 2.PDF
(pdf, 119.6 kB)
9.10._18.pdf
(pdf, 349.9 kB)

GDPR

Dokumenty GDPR

Pracovní místa

Pracovní místa
(pdf, 214.8 kB)
inzerát OVY.docx
(doc, 12.9 kB)

Dodatek 2018.docx
(doc, 11 kB)