Zápis ze 4. schůzky konané 3. 4. 2019

Autor: | Datum: 8.4.2019 - 00:00 | Zhlédnuto: 138x
Zápis ze 4. schůzky konané 3. 4. 2019

Přítomni: N. Šustová, m. Kvapilová, L. Růžičková, S. Procházková, N. Brůhová, A. Perenský, J. Kopúnová

 1. Informování studentů o zabezpečení školy

Studenti byli informováni o plánovaném zabezpečení školy a nutnosti zakoupení čipu.

2. Víčka od PET lahví

Škola se v rámci charitativní činnosti zapojí do sbírání víček. Jednotlivé třídy si obstarají krabici, kam budou víčka třídit.

 3. Připomínky studentů

-   studenti OA 3 vznesli stížnost na výuku bankovnictví – viz příloha

- studenti OA 1 se dotazovali na nutnost omluvenek od lékaře s tím, že lékaři nechtějí potvrzení vystavovat.

Závěr: V případě delší absence je nutné do 3 dnů informovat třídního učitele a následně mít omluvenku od zákonného zástupce ve studijním průkazu. V případě jednodenní absence v době, kdy se koná školní akce (exkurze) je nutné potvrzení od lékaře (TU vystaví propustku)

 

Další schůzka: 5. 6. 2019

 

Zapsala: Mgr. Jana Kopúnov