Zápis z 3. schůzky konané 7.11.2018

Autor: | Datum: 10.11.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 295x
Zápis z 3. schůzky konané 7.11.2018

ZÁPIS ZE SCHŮZKY KONANÉ 7.11.2018

Přítomni: N. Šustová, V. Šulková, K. Kozová, N. Gažíková, A. Perenský, J. Kopúnová

Host: Ing. Jitka Lejsková

 

1. Informování studentů s novým vedením školy

Studenti byli informováni o novém vedení školy a o tom, že bude platit nový školní řád, s kterým budou v nejbližší době třídním učitelem seznámeni.

 

2. Ekotým

Ing. J. Lejsková studenty informovala o tom, že po dodělání potřebné práce by ekotým mohl začít fungovat.

 

3. Připomínky studentů

- studenti by rádi připravili program na poslední den před Vánocemi – např. společné pohoštění v jídelně, sportovní turnaj, promítání filmu – bude upřesněno na další schůzce

- studenti OA 1 by rádi nějakým způsobem „vyzdobili“ bývalý hlavní vchod školy, aby nepůsobil, že je škola prázdná – např. plakáty k DOD, informace o škole a o akcích školy…

 

 Další schůzka: 5. 12. 2018

 

 Zapsala: Mgr. Jana Kopúnová