Zápis z 1. schůzky konané 15.9.2017

Autor: | Datum: 28.9.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 500x
Zápis z 1. schůzky konané 15.9.2017

ZÁPIS ZE SCHŮZKY KONANÉ 15.9.2017

Přítomni: P. Michalčáková, A. Goldfingerová, L. Růžičková, P. Švecová, N. Brůhová, N. Žitníková Mgr. Jana Kopúnová

1. Představení cílů a náplně Studentského senátu

- schůzky se budou konat pravidelně – první pátek v měsíci v 11:45 h. ve studovně (členové senátu v tento den budou mít v jídelně přednost)

 

2. Jmenování jednotlivých studentů do funkce člena Studentského senátu a seznámení se s povinnostmi

 

3. Akce školy

Studenti do příští schůzky vymyslí, v jaké formě by měla probíhat pololetní akademie a v jakém sportu by chtěli Ježíškův vánoční turnaj.

 

4. Připomínky a nápady studentů

- doplnit zrcadla ke sprchám u tělocvičny

- zrcadla na dámských toaletách jsou příliš vysoko

- na dámských toaletách chybí papírové utěrky, studentky musí využívat toaletní papír

- požadavek chlapců – otevřít pro ně wc ve druhém patře

- studenti by měli zájem o turnaj ve stolním tenise a ve florbale

 

Další schůzka: 6.10.2017

 

Zapsala: Mgr. Jana Kopúnová