Zápis z 1. schůzky konané 12.9.2018

Autor: | Datum: 1.11.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 461x
Zápis z 1. schůzky konané 12.9.2018

ZÁPIS ZE SCHŮZKY KONANÉ 12.9.2018

Přítomni: N. Šustová, M. Kvapilová, V. Šulková, L. Růžičková, A. Perenský, K. Bordáčová, J. Kopúnová

1. Představení cílů a náplně Studentského senátu

-       schůzky se budou konat pravidelně – první středu v měsíci o velké přestávce ve studovně

Náplň práce členů studentského senátu:

-  podílet se na pořádání školních akcí

-  přicházet s novými nápady (např. výzdoba školy, pořádání akcí – turnaje, soutěže…)

-  sdělovat připomínky týkající se chodu školy, výuky…

 

2. Jmenování jednotlivých studentů do funkce člena Studentského senátu a seznámení se s povinnostmi

3. Zákaz kouření

Studenti byli upozorněni na zákaz kouření v budově i v areálu školy, včetně venkovní učebny.

 

4. Připomínky studentů

-       stížnost na výuku p. uč. Šolce – viz příloha

-       pro studenty je poněkud obtížné dostat se do školy, když přicházejí po 8. hodině, tudíž navrhují otvírání dveří pomocí čipů

 

 

Další schůzka: 3.10.2018

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Kopúnová