Veletrh studentských JA Firem

Autor: | Datum: 18.4.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 1202x
Veletrh studentských JA Firem

Naše studentské firmy BlizArt Kaplice a Wood Company se zúčastnily 22. ročníku veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2017, který se konal 5. dubna 2017 v obchodním centru Galerie Harfa v Praze.


Naše studentské firmy BlizArt Kaplice a Wood Company se  zúčastnily 22. ročníku veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2017,  který se konal 5. dubna 2017 v  obchodním centru Galerie Harfa v Praze. Jednotlivé firmy se prezentovaly jak výzdobou svých firemních stánků, tak na pódiu (uprostřed celého obchodního centra), a to před váženou porotou, která se skládala například z personálního ředitele společnosti Agrofert a.s. Daniela Rubeše, prezidenta Asociace malých a středních podnikatelů Karla Havlíčka, zástupkyně americké ambasády Kelly Adams Smith nebo pravnuka Tomáše Bati, Thomase Archera Bati. Naše firmy byly velmi úspěšné, i když se z 55 zúčastněných firem nedostaly do první TOP 3, pro studenty to byla opravdu cenná zkušenost, kterou využijí ve svém profesním i osobním životě. Studentské firmy si odnesly spoustu zážitků a motivací do svého budoucího podnikání. 

Ing. Jaroslava Dánová

Zpětná vazba od studentů

Soutěžní veletrh JA firem se uskutečnil 5. 4. 2017 v Galerii Harfa v Praze. 

Jednotlivé zúčastněné firmy měly možnost poměřit své síly, obchodní strategie a celkové znalosti. 

I naše firma toho mohla být součástí za doprovodu třídní učitelky paní Ing. Dánové. 

Domnívám se, že tento den znamenal pro firmu Wood Company hodně. Přínosem byla kritika, kterou jsme špatně snášeli, ale právě díky ní jsme si uvědomili, že ještě musíme více zapracovat na našem výrobku. 

Mohli jsme si zažít konkurenci, což vůbec nebyl skvělý pocit. Spousta z nás byla nervózní a lehce zastrašená.

Avšak neodnášíme si pouze negativní vzpomínky. Hlavně jsme si odvezli cenné podnikatelské, marketingové a obchodní zkušenosti, obstáli jsme jako tým a našim výrobkům se dostalo i chvály a uznání skvělého nápadu a podnikatelského záměru. A hlavně, užili jsme si spoustu legrace. Nejen pro nás to byl obohacující zážitek, protože firem, které zde byly poprvé, stejně jako my, bylo více. 

Veletrh je určitě výborná zkušenost a celkově projekt JA FIRMY je skvělý nápad, jak ukázat studentům business life. 

Závěrem bych chtěla konstatovat, že ačkoliv jsme byli kritizováni i chváleni, motivovalo nás to zlepšit se a podnikat dále - ať už bereme v potaz inovaci výrobku, stát se zodpovědnějším týmem nebo prezentací firmy. Rádi jsme se stali součástí tohoto projektu. 

 

Děkujeme!    

 

Klára Bordáčová, OA2