Plán EVVO na 3kolní rok 2015/16Schůzka Studentského senátu

Ve středu 3.10. se o velké přestávce koná schůzka Studentské senátu.Straší číslo