Plán EVVO na 3kolní rok 2015/16Raut Malonty

Slavnostní adventní raut, večeři a další občerstvení pro seniory v Malontech připravil tým Kuchařů-číšníků 1. a 2. ročníku pod vedením učitelů odborného výcviku.

Všechny velmi potěšilo poděkování pana Malého, starosty obce Malonty, za perfektní a ukázkové zajištění celé akce.

Akci připravili a zajišťovali dne 6. prosince 2018: Barbora Suidová 1. KČ, Kristýna Vačkářová 1.KČ, Kristián Žiga 1.KČ, Lucie Andrštová 2.KČ, Eliška Hendrychová 2.KČ, Marie Turoňová 2.KČ, učitelé OV - František Grill, Mgr. Ilona Straková, Miloslav Šauer a Vladislav MěsteckýStraší číslo