Plán EVVO na 3kolní rok 2015/16Projekt - ŠABLONY

Naše škola získala finanční podporu z Evropského sociálního fondu formou tzv. "Šablon",

Šablony jsou zaměřeny mj. na zapojení odborníků z praxe, vzdělávání pedagogů a podporu studentských firem, viz leták.Straší číslo