Povinnosti člena Studenského senátu

Autor: | Datum: 9.9.2016 - 00:00 | Zhlédnuto: 1817x

Člen Studentského senátu se zavazuje:

  • Účastnit se zasedání Studenstkého senátu a na zasedání chodit včas.
  • Informovat třídu o zasedáních Studenstského senátu.
  • Přispívat a podílet se na činnostech Studentského senátu.
  • Propagovat a reprezentovat školu.
  • Dodržovat společně sestavená ustanovení.

Škola se zavazuje:

  • Poskytnout pro činnost Studentského senátu zázemí (prostory) a uvolnit člena senátu z hodin, jestliže si to vyžadují jeho povinnosti.
  • Zabezpečit přístup k potřebným informacím.
  • Zveřejnit a informovat o činnostech Studentského senátu prostřednictvím dostupných prostředků (web školy).
  • Podporovat Studentský senát a jeho činnost.
  • Zabývat se nápady, návrhy a připomínkami Studentského senátu.