Plán EVVO na 3kolní rok 2015/16Neptej se nás, proč jim pomáháme bojovat s bezprávím. Zeptej se sebe, proč ty to ještě neděláš.

Díky ručně psaným dopisům s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí studenti minulý týden pomáhali nespravedlivě vězněným a utlačovaným obráncům lidských práv.

Lidem, kteří měli odvahu se postavit za práva ostatních. Maraton psaní dopisů je celosvětovou kampaní, kterou již od roku 2010 tradičně pořádá Amnesty International ČR, a to od 10. prosince, tedy v Den lidských práv.

Dopisy našich studentů poputují do Brazílie, Iránu, Švýcarska, Kyrgystánu, Jihoafrické republiky a na Ukrajinu. 

 Straší číslo