Naše studentské firmy mají napilno!!!

Autor: | Datum: 12.4.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 755x
Naše studentské firmy mají napilno!!!

Studentské firmy The Moon Company a The Rose Company využily příležitosti a účastnily se workshopu studentských firem v rakouském Freistadtu.


Cílem tohoto setkání byla výměna zkušeností a diskuse nad rozdílnými přístupy ve vedení a podpoře studentských firem. Součástí akce bylo též předání zkušeností mezi pedagogy, kteří se na činnosti těchto firem podílí. Obě kaplické studentské firmy, které zastupovali Sabina Procházková a Radek Šilar, se prezentovaly v cizím jazyce, což je stavělo do mírně nevýhodné pozice oproti jejím kolegům z Rakouska, kteří prezentovali své aktivity v mateřském jazyce. Ovšem i tak je nutno konstatovat, že si s touto nevýhodou studenti výborně poradili a předvedli, že podnikání je skutečně baví a jen tak něco je nezaskočí.

Ze strany rakouských účastníků tohoto workshopu sklidili naši podnikatelé velký obdiv za výrobky, které prezentovali a které si hlavně sami vyrábí.

Tohoto workshopu se zúčastnili též zástupci VŠTE, kteří nám v rámci projektu „Nastartuj svoji firmu“, financovaného z programu INTERREG, umožnili účastnit se tohoto setkání. Současně jsme hrdými partnery tohoto projektu, který touto akcí rozhodně nekončí. Hned 14. a 15. května se budou naši studenti účastnit mezinárodní přehlídky studentských firem, která se uskuteční v kampusu VŠTE v Českých Budějovicích. V roli porotců se objeví zástupci VŠTE, Jihočeské hospodářské komory, Jihočeského vědeckotechnického parku a další významné osobnosti z podnikatelského prostředí.