Naše firmy jsou úspěšné i na mezinárodním poli

Autor: | Datum: 16.5.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 798x
Naše firmy jsou úspěšné i na mezinárodním poli

„Nastartuj svoji firmu“ - projekt, který je finančně podpořen v rámci přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika a zaměřuje se na vzájemné setkání pedagogů a studentů prostřednictvím studentských firem. A tak jsme se již podruhé společně všichni, ve čtvrtek 15. 5. 2018, setkali. Hostitelem byla tentokrát VŠTE v Českých Budějovicích.


Žáci naší obchodní akademie a studenti rakouské střední školy BHAK – HTL Freistadt, pod hlavičkou VŠTE předvedli, co vše, díky zapojení ve studentských firmách, dokázali. Setkání se uskutečnilo za přítomnosti odborníků z praxe, mezi které můžeme jmenovat zástupce Jihočeské hospodářské komory – Ing. Zuzanu Pavlasovou, JVTP prezentovali Ing. Petr Hommer, MBA a Bc. Kateřina Mandátová a za společnost Kern-Liebers, s. r. o. se zúčastnil Ing. Tomáš Pártl.

Po úvodním představení následovaly prezentace jednotlivých studentských firem před všemi zúčastněnými návštěvníky. Následovala krátká přestávka na posilnění a došlo na přímou konfrontaci mezi studenty a odbornou komisí, která měla skutečně všetečné otázky. Hodnoceny byly mj. komunikační dovednosti, schopnost prezentovat se i v cizím jazyce, kreativita a podnikatelská myšlenka.

Nás prezentovaly 2 studentské firmy z kaplické střední školy a Rakousko 5 studentských firem z BHAK - HTL Freistadt.

Jako první se představila společnost The Rose Company z Kaplice, která své držáky na hrnečky prezentovala v anglickém jazyce. Společnost svou prezentaci zakončila krátkým videospotem.

Druhá společnost, která se prezentovala, byla KIDDYTEC (JA), jejímž předmětem podnikání je výroba výukových a experimentálních sad pro žáky základních škol a pořádání workshopů pro žáky prvních stupňů ZŠ, kde ve spolupráci s učiteli fyziky připravují pokusy. „Chceme děti uvést k žasnutí a vzbudit tak jejich zájem o techniku“, říká zástupce společnosti KIDDYTEC.

Další společností byla Future Bräu (ÜFA).  Tato společnost se zabývá prodejem piv a nealkoholických nápojů, dalšími produkty jsou reklamní předměty zaměřené pro "pivaře".

Čtvrtá společnost byla opět z BHAK Freistadt, společnost CANDELA (JA), jejíž vizí je starat se o lepší životní prostředí formou recyklace. Společnost vyrábí olejové lampy nejrůznějšího vzhledu a recyklace žárovek, kdy ze staré vyhořelé žárovky vytvoří olejovou lampu různého designu.

Kdo tráví svůj volný čas aktivně, toho zaujala společnost Sparetime Freizeithandel z Freistadtu. 

Předposlední společnost byla též z BHAK - HTL Freistadt, a to společnost SHARKTASTIC Electronics (ÜFA). Tato studentská společnost se zabývá prodejem elektroniky.

Poslední společností, která se představila, byla společnost The Moon Company z Kaplice. Hlavní činností společnosti je výroba a prodej plátěných tašek, které jsou ručně barvené vlastními motivy společnosti, případně motivy na přání zákazníků.

Součástí setkání byla krátká schůzka zástupců zúčastněných škol a pozvaných hostů, kteří diskutovali nad možností realizace dalšího projektu a další vzájemné spolupráce. Závěrem tohoto setkání proběhla i porada odborné poroty, která po dlouhé diskusi vybrala vítěze mezi studentskými firmami.

Cenu rektora VŠTE si odnesla společnost KiddiTec, která vyrábí výukové technické sady a pořádají odborné workshopy pro žáky ZŠ. O druhé místo se podělily společnosti The Moon Company z Kaplice a Sparetime Freizeithandel z Freistadtu. Třetí místo obsadila kaplická společnost The Rose Company.

V rámci projektu je nyní největší práce soustředěna na pedagogy partnerských škol, kteří společně připraví anotace jednotlivých prezentací a shrnou své poznatky při vedení studentských firem a předají si je mezi sebou, ať už prostřednictvím moderních komunikačních technologií, tak osobním setkání. Výstupem tak bude bulletin, který by měl sloužit mj. jako inspirace pro pedagogy při vedení studentských firem u nás, ale i v zahraniční.

...ale hlavně se nyní musíme připravit na další příjemné setkání, které se uskuteční u nás, v Kaplici...